دفتر مرکزی : تهران -خیابان مطهری، خیابان میر عماد-کوچه جنتی- پلاک 3- واحد 2

تلفکس: 88175357 - 88174925 - 88174930


کارخانه شماره 1 : کیلومتر 8جاده مخصوص آبیک, قزوین

مقابل مجتمع گوشت زیاران   تلفن: 16-02832823913
نمابر: 02832822592

کارخانه شماره2 آلومتاب: شهرک صنعتی اشتهارد, انتهای بلواردکترحسابی غربی, قطعه 3860  
تلفکس:6 -37777495-026