ساخت و نصب کارخانه دراگون واقع در شهرک صنعتی اشتهارد

ساخت و نصب اسکلت فلزی کارخانه دراگون در شهرک صنعتی اشتهارد